• +90(530)182-2296

PT, MT VE GÖRSEL MUAYENE UYGULAMALARI

Sıvı penetrant testi, bir sıvının mekanik özelliklerini kullanarak, görece olarak düzgün ve gözeneksiz yüzeylerdeki düzensizlikleri bulmaya yarayan bir testtir. Floroşil ve görünür olmak üzere iki ana tip Pt vardır. Hangi metodun seçileceği, işin yapılacağı saha koşulları, hassasiyet düzeyi vb. değişkenlere bağlıdır

MT, yani Manyetik Parçacık testi, ferromanyetik parçaların yüzey veya yüzeye yakın kusurların tespitinde kullanılır. Bu yöntemde parça üzerinde mıknatıs yada özel mıknatıslama ekipmanları kullanılır. Eğer parça kusurluysa, manyetik alanın parça içinden geçmesi sekteye uğrar ve sızıntı alanı oluşur. İnce toz haline getirilmiş boyalı demir parçacıkları parça üzerine uygulanır. Bu toz, parça üzerinde sızıntı yaratan manyetik alana doğru çekilir ve parçadaki kusurların uygun ışık altında görsel tespiti sağlanır.

Parçalar üzerinde uzman teknisyenler tarafından görsel muayeneler gerçekleştirilir. Bu muayeneler esnasında parçalar üzerinde bulunan ve görsel olarak tespiti mümkün hatalar belirlenir.