GÖRSEL MUAYENE UYGULAMALARIMIZ

Parçalar üzerinde uzman teknisyenler tarafından görsel muayeneler gerçekleştirilir. Bu muayeneler esnasında parçalar üzerinde bulunan ve görsel olarak tespiti mümkün hatalar belirlenir.